ประชาสัมพันธ์
บริษัทพาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคเสื้อห่มกันหนาวให้แก่เด็กๆชาวดอย ณ จังหวัดเชียงใหม่
28 ธ.ค. 2557

บริษัทพาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคเสื้อห่มกันหนาวให้แก่เด็กๆชาวดอย ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2557

 

n2-2

n2-14

FACEBOOKLINEPINTEREST
ก่อนหน้า
บริษัท พาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์
บริษัท พาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 จังหวัดกาญจนบุรี