ประชาสัมพันธ์
บริษัท พาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 จังหวัดกาญจนบุรี
19 ก.พ. 2559

บริษัท พาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

n1-1n1-2n1-3n1-4

FACEBOOKLINEPINTEREST
ถัดไป
บริษัทพาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคเสื้อห่มกันหนาวให้แก่เด็กๆชาวดอย ณ จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์
28 ธ.ค. 2557
บริษัทพาสซานา คอสเมติกส จำกัด บริจาคเสื้อห่มกันหนาวให้แก่เด็กๆชาวดอย ณ จังหวัดเชียงใหม่